Ibadat Harian – Kamis Siang – Adven IV

0
152
Para Frater/Bruder CM sedang berdoa

IBADAT SIANG

24 Desember

PEMBUKAAN
P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu. Kemuliaan …

Madah

Kita bersama memuji
Tuhan Allah maha suci
Yang mengurniakan rahmat
Kepada seluruh umat.

Kita menyatakan hormat
Pada Tuhan penyelamat
Sambil sujud mohon berkat
Agar tabah lagi kuat.

Terpujilah Allah Bapa
Bersama Putra tercinta
Yang memperoleh Roh suci
Pembaharu muka bumi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant.1: Hai Betlehem, di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil, sebab dari padamulah akan tampil seorang pemimpin yang menggembalakan umatKu Israel.

Mazmur 118 (119),153-160

Lihatlah sengsaraku dan bebaskanlah aku,*
sebab aku tidak lupa akan hukumMu.

Perjuangkanlah perkaraku dan tolonglah aku,*
hidupkanlah aku sesuai dengan janjiMu.

Orang berdosa jauh dari keselamatanMu,*
sebab mereka tidak memperhatikan ketetapanMu.

Kasih setiaMu melimpah, ya Tuhan,*
hidupkanlah aku seturut sabdaMu.

Meskipun banyak yang mengejar dan membenci aku,*
namun aku tidak menyimpang dari peraturanMu.

Melihat orang murtad, aku merasa kesal,*
sebab mereka tidak berpegang pada perintahMu.

Lihatlah, Tuhan, betapa aku mencintai titahMu,*
hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiaMu.

FirmanMu seluruhnya benar, ya Allah kekal,*
keputusanMu seluruhnya adil.

Kemuliaan kepada Bapa,*
dan Putera dan Roh Kudus,

seperti pada permulaan, sekarang selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.1: Hai Betlehem, di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil, sebab dari padamulah akan tampil seorang pemimpin yang menggembalakan umatKu Israel.

Ant.2: Angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat.

Mazmur 127 (128)

Berbahagialah setiap orang yang takwa,*
yang hidup sesuai dengan bimbingan Tuhan.

Engkau akan menikmati hasil jerih payahmu,*
hidupmu akan bahagia dan sejahtera.

Isterimu subur dalam rumahmu bagaikan pokok anggur,*
anak-anakMu mengelilingi mejamu bagaikan tunas zaitun.

Demikianlah suami yang takwa akan diberkati,*
semoga Tuhan memberkati engkau dari Sion.

Semoga engkau menikmati kemakmuran Yerusalem seumur hidup,*
dan melihat anak cucumu turun-temurun.

Kemuliaan kepada Bapa,*
dan Putera dan Roh Kudus,

seperti pada permulaan, sekarang selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.2: Angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat.

Ant.3: Esok hari kamu akan diselamatkan, sabda Tuhan, Allah segala kuasa.

Mazmur 128 (129)

Sejak masa mudaku aku sangat dianiaya,*
namun aku tidak dikalahkan.

Punggungku rasanya digarap bajak,*
alur demi alur punggungku digarap.

Semoga Tuhan yang adil,*
menghancurkan bajak itu.

Semoga mundurlah tersipu-sipu,*
semua orang yang membenci Sion.

Biarlah mereka seperti rumput di atas atap,*
yang menjadi layu sebelum dicabut,

yang tak akan digenggam oleh penyabit,*
tidak pula diberkas oleh penuai.

Mereka takkan mendengar salam “Berkat Tuhan bagimu”,*
tak ada yang memberkati mereka.

Kemuliaan kepada Bapa,*
dan Putera dan Roh Kudus,

seperti pada permulaan, sekarang selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.3: Esok hari kamu akan diselamatkan, sabda Tuhan, Allah segala kuasa.

Bacaan singkat  Mik 5,4-5a

Seorang penguasa akan bangkit untuk menggembalakan umat Israel dengan kekuatan Tuhan demi keagungan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan menetap, sebab pada masa itu ia akan jaya sampai keujung bumi, dia itu pembawa damai sejahtera.

P: Orang berseru di padang gurun: rintislah jalan bagi Tuhan
U: Dan luruskanlah jalan masuk bagi Allah kita.

Doa Penutup

Ya Tuhan Yesus, datanglah segera, jangan berlambat. Semoga kami yang mengharapkan kemurahanMu, Kau hibur dengan kedatanganMu. Sebab Engkaulah pengatara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa, dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP
P: Marilah memuji Tuhan.
U: Syukur kepada Allah.