Ibadat Harian: Ibadat Sore 1 – HR Santa Maria Bunda Allah

0
134
Para Frater/Bruder CM sedang berdoa

IBADAT SORE

 

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu. Kemuliaan .Seperti. Alleluya.

 

MADAH

Sudah pada awal mula

Sebelum waktu ada

Sabda lahir dari Bapa

Bagai pangkal segalanya

Dan tujuan semuanya

Yang ada di dunia

 

Ia jadi manusia

Memikul beban dosa

Agar keturunan Adam

Yang jatuh dan tenggelam

Dalam laut kematian

Dapatlah dislamatkan

 

Memang sungguh mengagumkan

Bahwasannya perawan

Dengan kuasa Roh suci

Menjadi Ibu murni

Melahirkan Juruslamat

Yang menghimpunkan umat

 

Marilah memuji Bapa

Allah mahakuasa

Dan menghaturkan nyanyian

Kepada Kristus Tuhan

Memuliakan Roh suci

Teriring hormat bakti. Amin

 

PENDARASAN MAZMUR

 

Ant. 1: O pertukaran yang mengagumkan. Pencipta sudi menjadi manusia dan lahir dari perawan, untuk mengangkat kita manusia menjadi anak Allah.

 

Mazmur 112 (113)

 

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*

pujilah nama Tuhan.

 

Terberkatilah nama Tuhan,*

sekarang dan selama-lamanya.

 

Dari timur sampai ke barat,*

terpujilah nama Tuhan.

 

Tuhan menguasai segala bangsa,*

kemuliaanNya mengatasi langit.

 

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita,*

yang bersemayam di takhta yang luhur;

 

yang membungkuk untuk melihat ke bawah,*

untuk memandang langit dan bumi.

 

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu,*

dan mengangkat orang miskin dari sampah,

 

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*

di tengah para penguasa bangsanya.

 

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul,*

dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita.

 

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1: O pertukaran yang mengagumkan. Pencipta sudi menjadi manusia dan lahir dari perawan, untuk mengangkat kita manusia menjadi anak Allah.

 

Ant. 2: Ya Kristus, tatkala Engkau lahir dari Santa Perawan, terpenuhilah Nubuat kitab suci. Laksana embun turun di atas padang rumput, Engkau turun untuk menyelamatkan umat manusia.

 

Mazmur 147 (147B)

 

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,*

pujilah Allahmu, hai Sion.

 

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu,*

Ia memberkati para pendudukmu.

 

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu,*

dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

 

Ia mengutus sabdaNya ke bumi,*

dengan segera firmanNya berlari.

 

DiturunkanNya salju seperti bulu domba,*

dihamburkanNya embun beku bagaikan abu.

 

DilemparkanNya hujan es seperti kerikil,*

siapa dapat menahan dinginnya?

 

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,*

Ia menyuruh anginNya bertiup, maka air mengalir.

 

Dialah yang menyampaikan firmanNya kepada Yakub,*

ketetapan dan hukumNya kepada Israel.

 

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,*

hukum-hukumNya tidak mereka kenal.

 

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2: Ya Kristus, tatkala Engkau lahir dari Santa Perawan, terpenuhilah Nubuat kitab suci. Laksana embun turun di atas padang rumput, Engkau turun untuk menyelamatkan umat manusia.

 

Ant. 3: Semak yang dilihat musa menyala namun tak terbakar menandakan keperawanan Maria yang tetap utuh. Bunda Allah, doakanlah kami.

 

Kidung Ef 1,3-10

 

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,+

yang telah memberkati kita dalam Kristus,*

dengan segala berkat rohani di surga.

 

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,+

sebelum menciptakan jagat raya,*

supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.

 

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi puteraNya,+

dengan perantaraan Yesus Kristus,*

karena kerelaan kehendakNya.

 

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia,+

yang dianugerahkanNya kepada kita,*

dalam Putera yang dikasihiNya.

 

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,+

yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*

menurut kekayaan rahmatNya yang dilimpahkanNya kepada kita.

 

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan,+

Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita,*

Sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.

 

Untuk menggenapkan segala jaman,+

yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,*

dalam diri Kristus sebagai kepala.

 

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3: Semak yang dilihat musa menyala namun tak terbakar menandakan keperawanan Maria yang tetap utuh. Bunda Allah, doakanlah kami.

 

BACAAN SINGKAT (Gal 4,4-5)

Ketika sudah sampai saat yang ditetapkan Allah, Ia mengutus PuteraNya. PuteraNya itu dilahirkan dari seorang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat, supaya mereka semua yang tunduk pada hukum itu, dibebaskan olehNya dan diangkat menjadi anak Allah.

 

LAGU SINGKAT

P: Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluya, alleluya. U: Sabda. P: Dan tinggal di antara kita. U: Alleluya. P: Kemuliaan. U: Sabda.

 

Antifon Kidung Maria: Karena kasihNya yang besar Allah mengutus PuteraNya menjadi serupa dengan manusia yang berdoas. Ia lahir dari seorang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat.

 

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

 

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

 

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

 

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

 

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

 

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

 

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

 

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

 

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

 

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

 

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Antifon Kidung Maria: Karena kasihNya yang besar Allah mengutus PuteraNya menjadi serupa dengan manusia yang berdoas. Ia lahir dari seorang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat.

 

DOA PERMOHONAN

Terpujilah Tuhan Yesus, damai kita, yang datang untuk mempersatukan seluruh umat manusia. Marilah kita mohon kepadaNya:

U: Berikanlah damaiMu kepada semua orang, ya Tuhan.

P: Dalam kelahiranMu telah Kaunyatakankebaikan cinta kasihMu terhadap kami manusia,* semoga kami tetap bersyukur atas segala anugrahMu.

 

P: Engkau telah melimpahi Maria, BundaMu, dengan kepenuhan rahmat,* limpahilah semua orang dengan anugerah dan kurniaMu.

 

P: Engkau telah datang dengan memaklumkan kabar gembira kepada dunia,* lipat gandakanlah jumlah para pewarta dan para pendengar sabdaMu.

U: Berikanlah damaiMu kepada semua orang, ya Tuhan.

P: Engkau berkenan menjadi saudara kami ketika Engkau lahir dari Perawan Maria,* tambahkanlah semangat persaudaraan dan cinta kasih di antara manusia.

 

P: Engkau telah menyatakan diri kepada dunia laksana matahari terbit,* semoga orang-orang yang telah berpulang melihat Engkau dari muka ke muka dalam sinar kemuliaanMu.

 

BAPA KAMI

 

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, dengan perantaraan santa Maria, perawan dan bunda, Engkau menganugerahi umat manusia keselamatan kekal. Semoga kami merasakan doa dan perlindungannya, sebab ia telah melahirkan bagi kami PuteraMu, pemberi hidup, yaitu Yesus Kristus,  pengantara kami, yang hidup…

 

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

DOA PANGGILAN:

Expectatio Israel ::.:: Ya Harapan Israel

 

brevir

 

 

Expectatio Israel
Salvator eius in tempore tribulationis
Propitius de caelo respice, vide et
visita vineam istam, rivos ejus inebria
multiplica genimina ejus,
et perfice quam plantavit dextera tua.
Messis quidem multa, operarii autem pauci.
Rogamus ergo te Dominum messis,
ut mittas operarios in messem tuam.
Multiplica gentem et magnifica
laetitiam ut aedificentur muri Jerusalem.
Domus tua haec, Domine Deus, Domus tua haec;
non sit in ea, queso, lapis quem
manus tua sanctissima non posuerit.
Quos autem vocasti,
serva eos in nomine tuo
et sanctifica eos in veritate. Amen

Sancte Joseph, ora pro nobis,
Sancte Vincenti, ora pro nobis.

brevir

 

 

Ya Harapan Israel
Sang Penyelamat di saat yang sulit
pandanglah dengan belas kasih dari surga,
lihatlah dan kunjungilah ladang anggurMu,
alirilah kali-kalinya,
pergandakanlah bibit mudanya
dan selesaikanlah apa yang Kau tanam dengan tanganMu sendiri
Panenan memang berlimpah,
namun sedikitlah pekerjanya.
Karena itu, kami mohon kepadaMu yang empunya panenan,
agar Engkau mengutus pekerja-pekerja ke panenanMu.
Perlipatgandakanlah bangsa ini
dan datangkanlah sukacita yang lebih besar,
agar dibangunlah benteng Yerusalem
Ini rumahMu, ya Tuhan, ini rumahMu:
jangan ada batu di sana yang tidak Kau pasang sendiri dengan
tanganMu yang Mahasuci.
Adapun yang telah Kau panggil,
jagalah mereka dalam namaMu
dan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Amin.

Santo Yosef, doakanlah kami
Santo Vinsensius, doakanlah kami.