Ibadat Harian: Selasa Sore – Sesudah Penampakan Tuhan

0
135

IBADAT SORE

PEMBUKAAN P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku. U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu. Kemuliaan…

Madah

Sarjana yang tulus hati Sesudah susah mencari Menemukan anak suci Yesus penebus ilahi.

Tatkala di sungai Yordan Yesus minta pembaptisan Terdengar suara Bapa Yang memperkenalkan Putra.

Dalam pesta pernikahan Tugas Yesus dilambangkan Mengubah dunia lama Agar baru semuanya.

Mulyalah Engkau ya Tuhan Pada hari penampakan Serta Bapa dan Roh suci Mulyalah kekal abadi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant.1: Tak mungkin kamu sekaligus mengabdi Allah dan kekayaan.

Mazmur 48 (49) – I

Dengarlah, hai bangsa-bangsa,* pasanglah telinga, hai penduduk dunia,

baik yang biasa maupun yang terkemuka,* baik yang kaya maupun yang miskin.

Mulutku akan mengucapkan kata-kata bijaksana,* dan buah renunganku ialah kearifan.

Aku hendak membawakan wejanganku,* dan memaparkannya sambil memetik kecapi.

Mengapa aku takut pada hari-hari sial,* waktu aku dikepung oleh musuh yang jahat?

Mereka mengandalkan harta bendanya,* dan memegahkan kekayaannya yang besar.

Tak seorangpun dapat menebus dirinya sendiri,* atau membayar uang tebusannya kepada Allah.

Terlalu mahal harga tebusan nyawanya,+ tak terbayar untuk hidup selamanya,* tanpa turun ke liang kubur.

Ia melihat orang bijak mati,+ orang bodoh dan dungu, semuanya binasa,* harta bendanya mereka tinggalkan bagi orang lain.

Kubur menjadi rumah mereka untuk selama-lamanya,* di situlah kediaman mereka turun-temurun.

Manusia, betapapun mulianya, takkan bertahan,* tiada ubahnya dengan hewan yang jatuh binasa.

Ant.1: Tak mungkin kamu sekaligus mengabdi Allah dan kekayaan.

Ant.2: Kumpulkanlah bagimu harta di surga, sabda Tuhan.

Mazmur 48 (49) – II

Beginilah nasib orang yang percaya pada diri sendiri,* beginilah kesudahan orang yang bermulut besar.

Seperti kawanan domba, mereka terkurung dalam alam maut,* mautlah gembala dan penguasa mereka.

Hancurlah keelokan tubuh mereka,* dan kediaman mereka di alam maut.

Tetapi Allah akan menebus nyawaku,* menghindarkan daku dari cengkeraman maut.

Maka janganlah takut, apabila seseorang menjadi kaya,* apabila kemewahan keluarganya bertambah.

Sebab waktu mati tak ada yang dapat dibawanya serta,* kekayaannya tidak akan mengikutinya.

Walaupun selama hidupnya ia memuji dirinya bahagia,* “Aku beruntung: segalanya berlangsung baik”;

namun ia akan mati mengikuti nenek moyangnya,* yang tak pernah lagi melihat terang.

Manusia, betapapun mulianya, takkan bertahan,* tiada ubahnya dengan hewan yang jatuh binasa.

Ant.2: Kumpulkanlah bagimu harta di surga, sabda Tuhan.

Ant.3: Layaklah Anakdomba yang disembelih itu menerima kemuliaan dan hormat.

Why 4,11; 5,9.10-12

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,* Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu,* dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anakdomba menerima gulungan kitab,* dan membuka ketujuh meterainya

Sebab Engkau telah disembelih,+ dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah,* dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami,+ martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,* dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anakdomba yang disembelih itu,+ menerima kuasa dan kekayaan,* hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.

Ant.3: Layaklah Anakdomba yang disembelih itu menerima kemuliaan dan hormat.

Bacaan Singkat (Ef 2:3b-5)

Berdasarkan kodrat, kita dulu kena murka Allah seperti semua orang lain. Tetapi Allah kaya akan rahmat dan mencintai kita dengan cinta kasih yang besar. Kita dulu mati karena kesalahan-kesalahan kita; namun Allah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Kita diselamatkan berdasarkan rahmat.

Lagu Singkat

P: Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluya, alleluya. U: Sabda. P: Dan tinggal di antara kita. U: Alleluya. P: Kemuliaan. U: Sabda.

Mulai hari raya penampakkan Tuhan: P: Dalam diri Kristus* Segala suku diberkati. U: Dalam. P: Semua bangsa meluhurkan Dia. U: Segala. P: Kemuliaan. U: Dalam.

Ant.Kidung: Kristus, Engkau terbit sebagai sinar cahaya abadi. KepadaMu para sarjana menghaturkan persembahan, alleluya.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,* kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,* yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,* untuk selama-lamanya.

Ant.Kidung: Kristus, Engkau terbit sebagai sinar cahaya abadi. KepadaMu para sarjana menghaturkan persembahan, alleluya.

Doa Permohonan

Marilah kita bersatu dengan semua orang Kristen dalam pujian dan doa, serta memohon kepada Tuhan: U: Dengarkanlah anak-anakMu, ya Bapa yag kudus. P: Bantulah, semua orang yang meraba-raba mencari Engkau, ya Allah yang tersembunyi,* dan terangilah mereka dengan cahaya Kristus. P: Perhatikanlah semua orang yang menyembah Engkau, Allah esa, dan yang menantikan Dikau sebagai hakim pada akhir zaman,* semoga mereka bersama kami tetap mengalami belaskasihanMu. P: Ingatlah akan semua orang yang Kauberi hidup, terang dan segalanya,* agar mereka jangan menjauh dari padaMu. P: Lindungilah para musafir dengan bimbingan malaikatMu,* dan hindarkanlah mereka dari kematian yang tiba-tiba dan tak disangka-sangka. P: Engkau telah menyatakan kebenaranMu kepada orang-orang yang kini sudah meninggal,* bimbinglah mereka ke hadapanMu, sehingga mereka dapat memandang wajahMu.

Bapa Kami

Doa Penutup

Ya Allah, PuteraMu yang tunggal telah nampak sebagai manusia, dan kami mengakuiNya sebagai seorang diantara kami. Semoga hidup kamipun disesuaikan dengan hidupNya. Sebab Dialah, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP P: Semoga Tuhan memberkati Kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. U: Amin.

 

IBADAT SORE

PEMBUKAAN P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku. U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu. Kemuliaan…

Madah

Sarjana yang tulus hati Sesudah susah mencari Menemukan anak suci Yesus penebus ilahi.

Tatkala di sungai Yordan Yesus minta pembaptisan Terdengar suara Bapa Yang memperkenalkan Putra.

Dalam pesta pernikahan Tugas Yesus dilambangkan Mengubah dunia lama Agar baru semuanya.

Mulyalah Engkau ya Tuhan Pada hari penampakan Serta Bapa dan Roh suci Mulyalah kekal abadi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant.1: Tak mungkin kamu sekaligus mengabdi Allah dan kekayaan.

Mazmur 48 (49) – I

Dengarlah, hai bangsa-bangsa,* pasanglah telinga, hai penduduk dunia,

baik yang biasa maupun yang terkemuka,* baik yang kaya maupun yang miskin.

Mulutku akan mengucapkan kata-kata bijaksana,* dan buah renunganku ialah kearifan.

Aku hendak membawakan wejanganku,* dan memaparkannya sambil memetik kecapi.

Mengapa aku takut pada hari-hari sial,* waktu aku dikepung oleh musuh yang jahat?

Mereka mengandalkan harta bendanya,* dan memegahkan kekayaannya yang besar.

Tak seorangpun dapat menebus dirinya sendiri,* atau membayar uang tebusannya kepada Allah.

Terlalu mahal harga tebusan nyawanya,+ tak terbayar untuk hidup selamanya,* tanpa turun ke liang kubur.

Ia melihat orang bijak mati,+ orang bodoh dan dungu, semuanya binasa,* harta bendanya mereka tinggalkan bagi orang lain.

Kubur menjadi rumah mereka untuk selama-lamanya,* di situlah kediaman mereka turun-temurun.

Manusia, betapapun mulianya, takkan bertahan,* tiada ubahnya dengan hewan yang jatuh binasa.

Ant.1: Tak mungkin kamu sekaligus mengabdi Allah dan kekayaan.

Ant.2: Kumpulkanlah bagimu harta di surga, sabda Tuhan.

Mazmur 48 (49) – II

Beginilah nasib orang yang percaya pada diri sendiri,* beginilah kesudahan orang yang bermulut besar.

Seperti kawanan domba, mereka terkurung dalam alam maut,* mautlah gembala dan penguasa mereka.

Hancurlah keelokan tubuh mereka,* dan kediaman mereka di alam maut.

Tetapi Allah akan menebus nyawaku,* menghindarkan daku dari cengkeraman maut.

Maka janganlah takut, apabila seseorang menjadi kaya,* apabila kemewahan keluarganya bertambah.

Sebab waktu mati tak ada yang dapat dibawanya serta,* kekayaannya tidak akan mengikutinya.

Walaupun selama hidupnya ia memuji dirinya bahagia,* “Aku beruntung: segalanya berlangsung baik”;

namun ia akan mati mengikuti nenek moyangnya,* yang tak pernah lagi melihat terang.

Manusia, betapapun mulianya, takkan bertahan,* tiada ubahnya dengan hewan yang jatuh binasa.

Ant.2: Kumpulkanlah bagimu harta di surga, sabda Tuhan.

Ant.3: Layaklah Anakdomba yang disembelih itu menerima kemuliaan dan hormat.

Why 4,11; 5,9.10-12

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,* Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu,* dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anakdomba menerima gulungan kitab,* dan membuka ketujuh meterainya

Sebab Engkau telah disembelih,+ dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah,* dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami,+ martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,* dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anakdomba yang disembelih itu,+ menerima kuasa dan kekayaan,* hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.

Ant.3: Layaklah Anakdomba yang disembelih itu menerima kemuliaan dan hormat.

Bacaan Singkat (Ef 2:3b-5)

Berdasarkan kodrat, kita dulu kena murka Allah seperti semua orang lain. Tetapi Allah kaya akan rahmat dan mencintai kita dengan cinta kasih yang besar. Kita dulu mati karena kesalahan-kesalahan kita; namun Allah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Kita diselamatkan berdasarkan rahmat.

Lagu Singkat

P: Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluya, alleluya. U: Sabda. P: Dan tinggal di antara kita. U: Alleluya. P: Kemuliaan. U: Sabda.

Mulai hari raya penampakkan Tuhan: P: Dalam diri Kristus* Segala suku diberkati. U: Dalam. P: Semua bangsa meluhurkan Dia. U: Segala. P: Kemuliaan. U: Dalam.

Ant.Kidung: Kristus, Engkau terbit sebagai sinar cahaya abadi. KepadaMu para sarjana menghaturkan persembahan, alleluya.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,* kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,* yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,* untuk selama-lamanya.

Ant.Kidung: Kristus, Engkau terbit sebagai sinar cahaya abadi. KepadaMu para sarjana menghaturkan persembahan, alleluya.

Doa Permohonan

Marilah kita bersatu dengan semua orang Kristen dalam pujian dan doa, serta memohon kepada Tuhan: U: Dengarkanlah anak-anakMu, ya Bapa yag kudus. P: Bantulah, semua orang yang meraba-raba mencari Engkau, ya Allah yang tersembunyi,* dan terangilah mereka dengan cahaya Kristus. P: Perhatikanlah semua orang yang menyembah Engkau, Allah esa, dan yang menantikan Dikau sebagai hakim pada akhir zaman,* semoga mereka bersama kami tetap mengalami belaskasihanMu. P: Ingatlah akan semua orang yang Kauberi hidup, terang dan segalanya,* agar mereka jangan menjauh dari padaMu. P: Lindungilah para musafir dengan bimbingan malaikatMu,* dan hindarkanlah mereka dari kematian yang tiba-tiba dan tak disangka-sangka. P: Engkau telah menyatakan kebenaranMu kepada orang-orang yang kini sudah meninggal,* bimbinglah mereka ke hadapanMu, sehingga mereka dapat memandang wajahMu.

Bapa Kami

Doa Penutup

Ya Allah, PuteraMu yang tunggal telah nampak sebagai manusia, dan kami mengakuiNya sebagai seorang diantara kami. Semoga hidup kamipun disesuaikan dengan hidupNya. Sebab Dialah, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP P: Semoga Tuhan memberkati Kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. U: Amin

DOA PANGGILAN:

Expectatio Israel ::.:: Ya Harapan Israel

 

brevir

 

 

Expectatio Israel
Salvator eius in tempore tribulationis
Propitius de caelo respice, vide et
visita vineam istam, rivos ejus inebria
multiplica genimina ejus,
et perfice quam plantavit dextera tua.
Messis quidem multa, operarii autem pauci.
Rogamus ergo te Dominum messis,
ut mittas operarios in messem tuam.
Multiplica gentem et magnifica
laetitiam ut aedificentur muri Jerusalem.
Domus tua haec, Domine Deus, Domus tua haec;
non sit in ea, queso, lapis quem
manus tua sanctissima non posuerit.
Quos autem vocasti,
serva eos in nomine tuo
et sanctifica eos in veritate. Amen
Sancte Joseph, ora pro nobis,
Sancte Vincenti, ora pro nobis.

brevir

 

 

Ya Harapan Israel
Sang Penyelamat di saat yang sulit
pandanglah dengan belas kasih dari surga,
lihatlah dan kunjungilah ladang anggurMu,
alirilah kali-kalinya,
pergandakanlah bibit mudanya
dan selesaikanlah apa yang Kau tanam dengan tanganMu sendiri
Panenan memang berlimpah,
namun sedikitlah pekerjanya.
Karena itu, kami mohon kepadaMu yang empunya panenan,
agar Engkau mengutus pekerja-pekerja ke panenanMu.
Perlipatgandakanlah bangsa ini
dan datangkanlah sukacita yang lebih besar,
agar dibangunlah benteng Yerusalem
Ini rumahMu, ya Tuhan, ini rumahMu:
jangan ada batu di sana yang tidak Kau pasang sendiri dengan
tanganMu yang Mahasuci.
Adapun yang telah Kau panggil,
jagalah mereka dalam namaMu
dan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Amin.
Santo Yosef, doakanlah kami
Santo Vinsensius, doakanlah kami.