Ibadat Harian: Siang – HR. Penampakan Tuhan

0
135
Para Frater/Bruder CM sedang berdoa

IBADAT SIANG

PEMBUKAAN
P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu. Kemuliaan …

Madah

Ya Roh kudus sumber cinta
Serta Bapa dan Putera
Datanglah di tengah kami
Membawa hidup Ilahi

Gerakkanlah hati kami
Agar giat penuh bakti
Menyanyikan lagu puji
Mengamalkan cinta suci

Kabulkanlah doa kami
Ya Allah Bapa surgawi
Bersama Putera dan RohMu
Sekarang serta selalu. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1 Para sarjana membuka kotak masing-masing. Mereka mempersembahkan kepada Tuhan emas, dupa dan wangi-wangian, alleluya.

Mazmur 46 (47)

Segala bangsa bertepuktanganlah,*
elukanlah Allah dengan sorak-sorai.

Sebab Tuhan itu Allah yang agung dan dahsyat,*
raja besar atas seluruh bumi.

Semua bangsa ditaklukkan bagi kita,*
sekalian suku ditundukkanNya.

Bagi kita dipilihNya tanah pusaka,*
kebanggaan Yakub, kekasihNya.

Allah Tuhan kita telah naik, diiringi sorak-sorai,*
diiringi bunyi sangkakala.

Bernyanyilah bagi Allah dengan melagukan mazmur,*
bermazmurlah bagi raja kita.

Sebab Allah merajai semesta alam,*
nyanyikanlah mazmur penuh seni.

Allah merajai segala bangsa,*
bersemayam atas takhtaNya yang kudus.

Para pemimpin bangsa menggabungkan diri,*
dengan umat Allah Abraham.

Sebab Allah menguasai para raja,*
sangat agunglah Dia.

Kemuliaan kepada Bapa,*
dan Putera dan Roh Kudus,

seperti pada permulaan, sekarang selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1 Para sarjana membuka kotak masing-masing. Mereka mempersembahkan kepada Tuhan emas, dupa dan wangi-wangian, alleluya.

Ant. 2 Lautan dan sungai, pujilah Tuhan, segala mata air, luhurkanlah Tuhan, alleluya.

Mazmur 85 (86)

Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, jawablah aku,*
sebab aku miskin dan bersengsara.

Perliharalah aku, karena aku mengasihi Engkau,*
selamatkanlah hambaMu yang percaya kepadaMu.

Engkaulah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhanku,*
kepadaMulah aku berseru sepanjang hari.

Gembirakanlah hati hambaMu,*
sebab kepadaMulah kuarahkan hatiku, ya Tuhan.

Sebab Engkau baik hati dan suka mengampuni, ya Tuhanku,*
Engkau penuh kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadaMu.

Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,*
perhatikanlah suara permohonanku.

Pada hari kesesakan aku berseru kepadaMu,*
sebab Engkau pasti menjawab aku.

Tidak ada dewata yang menyamai Engkau, ya Tuhanku,*
tak ada karya yang setara dengan karyaMu.

Segala bangsa akan datang menyembah Engkau,*
dan akan memuliakan namaMu, ya Tuhanku.

Sungguh agung Engkau dan megah karyaMu,*
Engkaulah Allah, dan tiada lain.

Kemuliaan kepada Bapa,*
dan Putera dan Roh Kudus,

seperti pada permulaan, sekarang selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2 Lautan dan sungai, pujilah Tuhan, segala mata air, luhurkanlah Tuhan, alleluya.

Ant. 3 Yerusalem, cahayamu tengah datang, dan semarak Tuhan akan terbit atas dirimu. Semua bangsa akan menuju kepadamu, alleluYa.

Mazmur 97 (98)

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan,*
sebab Ia telah melakukan karya agung.

TanganNya mengerjakan keselamatan,*
dan lenganNya merebut kemenangan.

Tuhan telah memaklumkan penyelamatanNya,*
dan menyatakan keadilanNya di hadapan para bangsa.

Tuhan mengingat kasih dan kesetiaanNya,*
terhadap umat Israel.

Segala penjuru bumi telah menyaksikan,*
penyelamatan Allah kita.

Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi,*
bersorak gembira dan bernyanyilah.

Bernyanyilah bagi Tuhan dengan memetik kecapi,*
dengan kecapi dan lagu merdu;

dengan meniup nafiri dan sangkakala,*
bersoraklah di hadapan Tuhan, rajamu.

Bergemuruhlah hendaknya laut seisinya,*
bumi dan semua penghuninya.

Hendaklah segala sungai bertepuk tangan,*
dan gunung-gemunung bersorak gembira di hadapan Tuhan.

Sebab Tuhan datang menguasai dunia,+
Ia menguasai dunia dengan adil,*
dan para bangsa dengan jujur.

Kemuliaan kepada Bapa,*
dan Putera dan Roh Kudus,

seperti pada permulaan, sekarang selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3 Yerusalem, cahayamu tengah datang, dan semarak Tuhan akan terbit atas dirimu. Semua bangsa akan menuju kepadamu, alleluya.

BACAAN SINGKAT (Zak 2, 11)

Pada hari itu banyak bangsa akan menyerahkan diri kepada Tuhan dan menjadi umatNya. Tuhan akan tinggal di tengah-tengahmu, hai Sion, dan engkau akan mengakui bahwa Tuhan segala kuasa mengutus aku kepadamu.

P: Pujilah Allah kami, hai para bangsa.
U: Serukanlah pujianNya dengan sepenuh hati.

Doa Penutup

Bapa surgawi, hari ini Engkau menampakkan PuteriMu kipada para bangsa dengan bimbingan bintang. Kamipun mengenal Engkau dengan iman, dan kami mohon, semoga kami kelak dapat memandang wajahMu dalam kemuliaan kekal. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup…

PENUTUP
P: Marilah memuji Tuhan.
U: Syukur kepada Allah.